Terms and conditions

Here you can read our terms and conditions

 • De klant dient er voor te zorgen dat alle goederen goed zijn verpakt in verhuisdozen. Breekbare goederen dienen op transport berekend te zijn om beschadiging te voorkomen.
 • Indien de klant gebruik maakt van de verhuisdozenservice heeft de klant de beschikking over de dozen tot maximaal 30 dagen na de verhuizing.
 • Indien de klant de dozen langer dan 30 dagen in bezit heeft, behoudt EasyMoving  het recht voor om de klant te belasten met het afkopen van de verhuisdozen à €3,75 per doos of een automatische huurperiode à €0,35 per doos per week.
 • Werkuren beginnen te tellen vanaf de standplaats van het verhuisbedrijf (maximaal half uur naar het werkadres en retour), tenzij ander overeengekomen
 • De verhuisprijs dient contant of per pin direct na de verhuizing aan de verhuizers betaald te worden.
 • Er dient een minimum voorschot betaald te worden van de eerste drie uur van uw verhuisteam minimaal 5 werkdagen voor de afgesproken verhuisdatum, tenzij anders overeengekomen. Rabobanknummer NL77 RABO 0328.29.90.49 te Hilversum
 • Op zaterdagen wordt een toeslag berekend van maximaal 50 % op alle basis tarieven.
 • Op zondagen wordt een toeslag berekend van maximaal 100% op alle basis tarieven.
 • De klant is zelf verantwoordelijk bij eventuele schade, indien er gebruik dient gemaakt te worden van opritten.
 • Het verhuisbedrijf is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij slechte staat of lichte kwaliteit van ramen,
  gevel, balkon en/of raamreling of wankele bevestiging hiervan.
 • Demontage en montagewerkzaamheden dienen gemeld te worden bij de reservering van uw verhuizing.
 • Inpakken en uitpakken van de dozen is niet in de verhuisprijs inbegrepen, tenzij er afspraken met de klant zijn gemaakt.
 • Voor het verhuizen van piano’s, vleugels, aquaria , waterbedden, kluizen en andere bijzondere grote stukken gelden,
  toeslagen op de basistarieven. Prijzen op aanvraag: 085-4853580 (lokaal tarief)
 • De meubelen die in de verhuiswagen geplaatst worden door anderen dan het verhuisbedrijf zijn niet verzekerd.
 • De binnenlift ten tijde van de verhuizing dient operationeel te zijn, en beschikbaar zijn voor de verhuizing.
 • Het gebruik van de binnenlift gebeurt op verantwoordelijkheid van de klant. Er wordt niet verhuisd via de trap,
  tenzij er geen andere mogelijkheid bestaat of op aanwijzingen van het verhuisbedrijf. Het verhuisbedrijf is steeds vrijgesteld, van alle aansprakelijkheid bij schade aan trapzalen.
 • Het verhuisbedrijf kan nooit aansprakelijk gesteld worden uit hoofde van materiele of lichamelijke schade, aan of door de klant, of aan of door zijn helpers, toegebracht aan wie ook, zelfs indien het schadegeval zich voordoet ter gelegenheid van de samenwerking, tussen een aangestelde van de verhuisfirma en de klant en/of zijn helper(s).
 • De klant dient zijn meubelen, het gebouw en andere zelf te controleren op mogelijke beschadigingen en dit in aanwezigheid, van de verhuizers. Bij eventuele schade dient de klant in aanwezigheid van de verhuizers, deze schade te specificeren, op het verhuisdocument. De aansprakelijkheid vervalt na het vertrek van de verhuizers.
 • Voor iedere verhuizing geldt een eigen risico van € 250,-. De dekking geldt een maximum van € 45.000,- per gebeurtenis.
 • EasyMoving behoudt zich het recht voor om een nacalculatie te doen als het nieuwe adres nog niet bekend is.
 • Additionele €12,50 administratiekosten bij elke factuur.

Alle verhuizing zijn exclusief tenzij anders overeengekomen:
Parkeervergunningen / Tijdelijke opslag / Verhuisdozen / Overige verpakkingsmaterialen

Voor zover hier niet expliciet staat omschreven, staan alle overige voorwaarden,
In de algemene voorwaarden voor verhuizingen en opslag (AVVV en AVBV)